deklaracje do lekarza POZ wersja edytowalna [doc] wersja do druku [plik pdf]
deklaracje do pielęgniarki POZ wersja edytowalna [doc] wersja do druku [plik pdf]
deklaracje do położnej POZ wersja edytowalna [doc] wersja do druku [plik pdf]
upoważnienie do odbioru recept wersja edytowalna [doc] wersja do druku [plik pdf]
upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia wersja edytowalna [doc] wersja do druku [plik pdf]