• Wizyta lekarska POZ - 80 zł
 • EKG z opisem - 30 zł
 • Spirometria z opisem - 40 zł
 • Inhalacje - 8 zł / zabieg
 • Iniekcja domięśniowa - 15 zł
 • Iniekcja dożylna - 20 zł
 • Iniekcja podskórna - 10 zł
 • Szczepienie - 20 zł
 • Dożylny wlew kroplowy - 40 zł
 • Pomiar poziomu cukru - 10 zł
 • Wykonanie badania moczu - 5 zł
 • Pomiar ciśnienia - 5 zł
 • Opatrunek duży - 15 zł
 • Opatrunek mały - 10 zł
 • Założenie i zmiana cewnika - 40 zł

Cennik badań ultrasonograficznych

 • USG jamy brzusznej - 80 zł
 • USG tarczycy – 100 zł
 • USG Doppler tętnic szyjnych - 100 zł
 • USG obwodowych węzłów chłonnych - 100 zł
 • USG ślinianek - 100 zł

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

 • Krioterapia - 10zł
 • Ultradźwięki - 10zł
 • Fonoforeza -10zł
 • Solux - 8zł
 • Bioptron - 10zł
 • Pole magnetyczne niskiej częstotliwości - 15zł
 • Pole magnetyczne wysokiej częstotliwości - 20zł
 • Laser - 10zł
 • Jonoforeza - 15zł
 • Prądy Tens - 10zł
 • Prądy Traberta - 10zł
 • Prądy Diodynamik - 10zł
 • Interferencja - 10zł
 • Terapia skojarzona - 20zł
 • Masaż częściowy - odcinkowy - 20zł
 • Masaż całego kręgosłupa - 60zł
 • Masaż kręgosłupa + kończyn górnych i dolnych - 100zł
 • Masaż limfatyczny ręczny- częściowy - 40zł
 • BOA kończyn dolnych - 30zł
 • BOA jednej kończyny - 10zł
 • Ćwiczenia bierne - 15zł
 • Ćwiczenia w odciążeniu - 10zł
 • Ćwiczenia Mckenze - 20zł
 • Indywidualna praca z pacjentem - 20zł

 

Odpłatność za dokumentację medyczną.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na elektronicznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych NZOZ Praxis Sp. z o.o. pobiera opłatę w następującej wysokości:

Podstawa wyliczenia tabelka

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.12.2018 r. - 28.02.2019 r.
1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

III kwartał 2018 r.
4580,20 zł


9,16 zł 0,33 zł 1,83 zł

 Podstawa prawna:Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. tj. Dz.U..2016.186 z późn. zm.