IMG_1597 IMG_1665 IMG_1576 IMG_1671
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowym Sączu

„Praxis” Spółka z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Akademia pełni życia”

Zapytanie ofertowe sprzęt medyczny

Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia

Powiadomienie o wyniku postępowania

 

Praxis” Spółka z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na: Dostawę posiłków w formie cateringu dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Akademia pełni życia

Zapytanie ofertowe catering wraz z załacznikami

Powiadomienie o wyniku postępowania

OFERTY PRACY

Oferta pracy - terapeuta zajęciowy

ROZENANIE RYNKU

Badania ambulatoryjne

Usługi dietetyka

Usługi lekarza geriatrii

Usługi kierowcy

Usługi lekarza rehabilitacji medycznej

Usługi logopedy

Usługi psychologa

Usługi sprzątania

 

 

Zapraszamy pacjentów na:

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE UKŁADU KRĄŻENIA

w 2018r.

/cukier cholesterol, ldl, hdl, tg/

DLA ROCZNIKÓW:
- 1963r
- 1968r
- 1973r
- 1978r
- 1983r

PROFILAKTYKA CHORÓB ODTYTONIOWYCH W TYM POCHP

            Program ten adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palący papierosy, w szczególności kobiet

i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 r. życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ciągu 36 miesięcy.