Biuro projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej przy NZOZ PRAXIS w Nowym Sączu

ul. Św. Heleny 30B
33-300 Nowy Sącz

tel. 18 443 09 10, 440 08 00
tel. kom. 797 410 074