Informujemy, iż osoby, które które przeszły COVID-19 potwierdzony pozytywnym wynikiem testu, mogą skorzystać z rehabilitacji postcovidowej, jednak nie później niż do 6 miesięcy od wystąpienia choroby. W celu kwalifikacji na rehabilitację należy zgłosić się do lekarza.