Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022

Zakres wsparcia w postaci grantu na:

 • zakup lub rozbudowę systemu teleinformatycznego placówki POZ,
 • zakup niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej,

zgodnie z zakresem określonym w Modelu referencyjnym.

Kwota przyznanego Grantu: 159 tys. zł.

 


Ogłoszenia:

 • PRAXIS Spółka z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i sprzętu komputerowego wraz z licencją oprogramowania [treść ogłoszenia plik pdf]
  Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [plik pdf]
  Załącznik 2 Formularz ofertowy [plik word]
  Załącznik 2 Formularz ofertowy [plik pdf]
  Załącznik 3 Projekt umowy [plik pdf]
  Załącznik 4 Oświadczenie RODO [plik pdf]
 • Powiadomienie o rezygnacji oferenta z udziału w dalszym postępowaniu
  [pobierz plik pdf]
 • Rozeznanie rynku "Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup oprogramowania do obsługi gabinetów lekarskich wraz z wdrożeniem i licencją na okres  5 lat zgodnie" 
  [pobierz plik docx] [pobierz plik pdf]