Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.

Projekt grantowy: Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.