Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020 Działanie 5.2 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych 

Beneficjent: „PRAXIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016 roku do 30.09.2018 roku
Wartość projektu: 998 414,86 zł w tym:

  • 841 464,04 zł pochodzi ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej
  • 126 998,37 zł pochodzi ze środków krajowych
  • 29 952,45 zł pochodzi ze środków wkładu własnego

Czytaj więcej: