„Praxis” Spółka z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na dostawę sprzętu w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Akademia pełni życia”

 1. Zapytanie ofertowe sprzęt medyczny
 2. Załącznik nr 1 do przedmiotu zamówienia
 3. Powiadomienie o wyniku postępowania 

„Praxis” Spółka z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe o cenę na: Dostawę posiłków w formie cateringu dla Dziennego Domu Opieki Medycznej Akademia pełni życia

 1. Zapytanie ofertowe catering wraz z załącznikami
 2. Powiadomienie o wyniku postępowania

OFERTY PRACY

 1. Oferta pracy - terapeuta zajęciowy

ROZENANIE RYNKU

 1. Badania ambulatoryjne
 2. Usługi dietetyka
 3. Usługi lekarza geriatrii
 4. Usługi kierowcy
 5. Usługi lekarza rehabilitacji medycznej
 6. Usługi logopedy
 7. Usługi psychologa
 8. Usługi sprzątania